.:: Výběr referencí ::.

 

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

ANTA spol. s r.o.

Akademie věd ČR - Astronomický ústav

Akademie věd ČR - Fyzikální ústav  

Akademie věd ČR - Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Akademie věd ČR - Ústav molekulární genetiky

Akademie věd ČR - Ústav organické chemie a biochemie

Akademie věd ČR - Ústav teorie informace a automatizace

B1 a.s.

Carpi Tech CZ s.r.o.

CESNET, z.s.p.o.

CR Project s.r.o. 

ČVUT  v  Praze - Rektorát

ČVUT  v  Praze - Fakulta stavební

ČVUT  v  Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 

ČVUT  v  Praze - Výpočetní a informační cetrum

ČVUT  v  Praze - Správa účelových zařízení

FABIONN s.r.o.

GES GROUP FINANCE, s.r.o.

GITAL, s.r.o.

H-INTES s.r.o.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

INTERTURBINE Czechia s.r.o.

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

ITW Construction Products ČR s.r.o.

Jedličkùv ústav a Základní škola a Střední škola

JUDr. Jaroslava Šafránková

Jyxo, s.r.o.

Kašpar a synové - strojírna Kalmar s.r.o.

LE&CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

M.C.TRITON, spol. s r.o.

MAROLUX spol. s r.o.

Medical Technologies CZ, a.s.

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

MIS AG s.r.o.

PROAGRO Nymburk a.s.

Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze - Ústav výpočetní techniky

RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o.

Redrock Construction s.r.o.

sedmik s.r.o.

Server Guru Solutions s.r.o.

Space Devices spol. s r.o.

Space Research Intruments, s.r.o.

SPRÁVA KOMUNIKACÍ, s.r.o.

Terminal 8, s.r.o.

TRITON Cert s.r.o.

V INVEST CZ a.s.

Vertitech CZ s.r.o.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze